Vævekredsen

- Ret til ændringer forbeholdes -

Kursus i pileflet:

Fredag den 13. marts 2020

ved pilefletter Jane Enemark.

Pris for kursus og materialer er 300 kr.

 

Kurset afholdes i Krudthuset

fra kl. 16.00 til kl. 20.00. 

Deltagerantallet er max. 12 og tilmelding efter

"først til mølle" princippet til

4bjerring@gmail.com eller telefon 22 91 11 14.


Arrangementet er for vævekredsens medlemmer.

Tur til Martin Nannestad's værksted:

Torsdag den 19. marts 2020


Yderligere information følger.


Arrangementet er for

vævekredsens medlemmer.